laden

Flexijob Voorwaarden werknemers

Flexi-job voorwaarden 2024 voor werknemers

Door 21 april 2024 Informatie

In 2024 openen flexi-jobs nieuwe deuren voor werknemers en gepensioneerden die hun inkomen willen aanvullen. Dankzij recente uitbreidingen kunnen nu meer mensen dan ooit tevoren profiteren van dit flexibele werkmodel. Flexi-jobs, oorspronkelijk geïntroduceerd om de horecasector te ondersteunen, zijn nu beschikbaar in maar liefst 22 sectoren. Van onderwijs tot gezondheidszorg, en van evenementenbeheer tot landbouw, de mogelijkheden zijn divers en toegankelijk voor een brede groep werknemers.

Deze vorm van tewerkstelling is niet alleen een financiële opsteker zonder de last van extra belastingen, maar stelt werknemers ook in staat om waardevolle werkervaring op te doen en hun netwerk uit te breiden in verschillende industrieën. In dit artikel verkennen we de specifieke voorwaarden en voordelen van flexi-jobs in 2024 voor werknemers, zodat geïnteresseerde werknemers precies weten hoe ze deze kans kunnen grijpen. Ben je werkgever en ben je geïnteresseerd in de veranderingen voor werkgevers? Lees dan dit artikel Flexi-jobs 2024: Alle Aanpassingen en Wijzigingen voor werkgevers

Wat is een flexi-job?

Laten we eerst en vooral eens bekijken wat een flexi-job nu precies is. Het kan vreemd lijken, maar niet iedereen is op de hoogte wat deze nieuwere vorm van tewerkstelling precies inhoudt.

Een flexi-job is een arbeidsregeling die het mogelijk maakt voor personen die al een hoofdberoep hebben of gepensioneerd zijn, om bij te verdienen zonder dat dit invloed heeft op hun huidige loon of uitkeringen. Deze regeling is in het leven geroepen om de flexibiliteit in de arbeidsmarkt te vergroten en tegelijkertijd de lasten op extra inkomsten te verminderen.

Voor werknemers biedt een flexi-job de kans om naast hun hoofdjob extra te werken, met behoud van hun sociale rechten en zonder het risico op hogere belastingen. Gepensioneerden kunnen hun pensioen aanvullen en actief blijven in het arbeidsproces. Het bijzondere aan flexi-jobs is dat het brutoloon gelijk staat aan het nettoloon, sociale bijdragen en belastingen zijn namelijk niet van toepassing tot een bepaald inkomensplafond.

Deze aantrekkelijke werkoptie is beschikbaar voor werknemers die voldoen aan specifieke voorwaarden van voorafgaande tewerkstelling. Zo moet een werknemer in de drie kwartalen vóór het aanvatten van een flexi-job minstens 4/5de van de tijd werkzaam zijn geweest bij een andere werkgever. Dit zorgt ervoor dat de flexi-jobs primair een aanvulling blijven en niet een vervanging voor reguliere banen.

Voorwaarden voor Werknemers

Om als werknemer in aanmerking te komen voor een flexi-job, moet men aan bepaalde criteria voldoen. Deze voorwaarden zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat flexi-jobs een aanvulling vormen op een bestaande baan en niet worden gebruikt als een primaire bron van inkomsten.

1. Werkverleden: Een cruciaal aspect van de flexi-job voorwaarden is het vereiste werkverleden. Werknemers moeten in de drie kwartalen voorafgaand aan het starten van een flexi-job ten minste 4/5de van hun tijd werkzaam zijn geweest bij een andere werkgever. Dit betekent dat als iemand bijvoorbeeld in oktober wil beginnen met een flexi-job, hij of zij van januari tot en met maart van dat jaar minstens 4/5de moet hebben gewerkt.

2. Ondernemersgroep beperking: Werknemers mogen geen flexi-job uitvoeren binnen dezelfde ondernemersgroep waar ze hun hoofdberoep uitoefenen, tenzij ze via uitzendarbeid worden ingezet. Dit voorkomt mogelijke belangenconflicten en zorgt ervoor dat de flexi-job echt dient als een aanvullende activiteit.

3. Overgang naar vast contract: Als een werknemer begint met een flexi-job bij een onderneming en vervolgens een vast contract aangeboden krijgt binnen dezelfde onderneming, dan gelden specifieke regels. In zo’n geval mag de werknemer de flexi-job voortzetten gedurende het lopende kwartaal, maar niet in het daaropvolgende kwartaal.

Voorwaarden voor Gepensioneerden

Gepensioneerden vormen een belangrijke groep binnen het flexi-job systeem, aangezien zij vaak zoeken naar manieren om actief te blijven en hun pensioen aan te vullen. Voor deze groep zijn de voorwaarden enigszins aangepast om rekening te houden met hun unieke situatie.

1. Leeftijdsvoorwaarde: Gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar kunnen direct beginnen met een flexi-job, zonder voorafgaande voorwaarden met betrekking tot hun werkverleden. Dit maakt het voor ouderen gemakkelijker om actief te blijven in de arbeidsmarkt.

2. Werkverleden voor jongere gepensioneerden: Voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar gelden specifieke regels. Zij moeten, voordat zij met pensioen gingen, minstens 4/5de hebben gewerkt. Als dit niet het geval was, is het noodzakelijk dat zij minstens twee kwartalen geregistreerd staan als gepensioneerde voordat zij kunnen starten met een flexi-job. Dit zorgt ervoor dat de flexi-job regeling niet misbruikt wordt als primaire inkomstenbron kort na pensionering.

3. Inkomensplafond: Hoewel gepensioneerden boven de 65 onbeperkt mogen bijverdienen met een flexi-job, moeten gepensioneerden onder de 65 rekening houden met een inkomensplafond. Als het inkomen uit flexi-jobs de grens van € 12.000 netto per jaar overschrijdt, dan zullen zij hierover belasting moeten betalen.

TIP: Wil je zeker weten of je een flexi-job mag doen? Raadpleeg dan MyCareer.be. Dit is een website van de Belgische overheid. Op deze website kan je meteen zien of je al dan niet in aanmerking komt voor een flexi-job.

Financiële Voorwaarden

Flexi-jobs worden vooral omwille van de financiële voordelen uitgeoefend. Dit is vooral vanwege de unieke belasting- en bijdrageregelingen die ze bieden. Hieronder volgt een uiteenzetting van de belangrijkste financiële voorwaarden die van toepassing zijn op flexi-jobbers in 2024.

1. Inkomensplafond: Een van de meest aantrekkelijke kenmerken van flexi-jobs is dat er geen sociale bijdragen of belastingen worden geheven op het inkomen tot een bepaald plafond. Voor werknemers en jongere gepensioneerden is dit plafond vastgesteld op € 12.000 netto per jaar. Dit betekent dat inkomsten tot dit bedrag volledig vrijgesteld zijn van belastingen, wat een significante stimulans is om deel te nemen aan dit werkregime.

2. Belastingen boven het plafond: Als het inkomen van een flexi-jobber de grens van € 12.000 overschrijdt binnen een kalenderjaar, dan moet over het meerdere belasting betaald worden. Dit is belangrijk om in gedachten te houden voor diegenen die meerdere flexi-jobs overwegen of al dicht bij het inkomensplafond zitten met hun huidige flexi-job.

3. Urenberekening en loongrenzen: Er is geen vastgesteld maximum aan het aantal uren dat iemand mag werken in een flexi-job, wat betekent dat men in theorie onbeperkt kan werken zolang het totale inkomen binnen het plafond blijft. Voor praktische berekeningen heeft de regering geschat dat het loonplafond van € 12.000 overeenkomt met ongeveer 880 werkuren per jaar, gebaseerd op een gemiddeld uurtarief.

4. Dagelijkse werkuren: In lijn met flexibiliteit mogen flexi-jobbers tussen minimaal 3 en maximaal 9 uren per dag werken. Dit zorgt voor aanpassingsvermogen in werkroosters, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van flexi-jobs voor personen die andere verplichtingen hebben.

5. Sectorale verschillen in loon: Hoewel de meeste sectoren een baremaloon hanteren dat minstens gelijk staat aan het wettelijk minimumloon, behoudt de horecasector een specifiek minimumloon voor flexi-jobs, wat momenteel € 12,05 per uur bedraagt, inclusief vakantiegeld.

Loonvoorwaarden van flexi-jobs 2024

Sinds 2024 zijn er enkele specifieke loonvoorwaarden van kracht voor flexi-jobs. Deze zijn er vooral gekomen om het statuut van flexi-jobber eerlijker te maken tegenover gewone werknemers. Zie zien we in 2024 voor het eerst specifieke loonafspraken per sector.

1. Sectoraal Baremaloon: Vanaf 2024 geldt in de meeste sectoren dat het loon van flexi-jobbers minimaal overeenkomt met het wettelijk vastgestelde minimumloon van die sector. Dit baremaloon is afhankelijk van de functie die de flexi-jobber uitvoert en wordt zo ingesteld dat het gelijk is aan of hoger dan het Gegarandeerd Gemiddeld Minimum Maandinkomen (GGMMI). Dit zorgt ervoor dat flexi-jobbers rechtvaardig worden gecompenseerd voor hun werk, ongeacht de sector waarin ze werkzaam zijn.

2. Specifieke voorwaarden in de horeca: De horecasector, waar het flexi-job systeem oorspronkelijk veel werd gebruikt, handhaaft een specifiek minimumloon van € 12,05 per uur, inclusief vakantiegeld. Deze aparte regeling erkent de variabele natuur en de soms onregelmatige uren die typisch zijn voor werk in deze sector.

3. Extra premies en toeslagen: Afhankelijk van de sector waarin men werkt, kunnen er extra premies van toepassing zijn voor werk op zon- en feestdagen, evenals voor nachtwerk. Bijvoorbeeld, in de horeca ontvangen werknemers een toeslag van €2 per uur voor elk effectief gewerkt uur op zon- en feestdagen, tot een maximum van €12 per dag. Werknemers die tussen 12 uur ‘s nachts en 5 uur ‘s ochtends werken, hebben recht op een extra toeslag van €1,2398 per gewerkt uur.

Samengevat: flexi-job voorwaarden

Werknemers die een flexi-job willen starten, moeten in de drie kwartalen vóór het aanvatten van de flexi-job minimaal 4/5de van de tijd werkzaam zijn geweest bij een andere werkgever. Gepensioneerden die ouder zijn dan 65 kunnen zonder verdere voorwaarden beginnen met een flexi-job. Gepensioneerden onder de 65 moeten voldoen aan aanvullende criteria. Als zij voor hun pensioen minstens 4/5de werkten, kunnen zij direct starten met een flexi-job. Zo niet, dan moeten zij eerst minstens twee kwartalen als gepensioneerde geregistreerd staan voordat ze kunnen beginnen.

Enkel gepensioneerden vanaf 65 jaar dienen geen rekening te houden met het inkomensplafond van € 12.000. Voor alle andere flexi-jobbers geldt er een inkomensplafond van € 12.000 netto per jaar voor hun flexi-job inkomen.

Flexi-job vacature plaatsen
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Aanmelden

Aanmelden

Wachtwoord vergeten

Snel een baan zoeken

Winkelwagen

Winkelwagen

Deel